حضور پاناوان در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶

حضور پاناوان در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶

با توجه به نقش پراهمیت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، و از سوی دیگر جایگاه ویژه ومهم برگزاری نمایشگاههای بین المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنائی صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنین بمنظور معرفی توان توسعه و پتانسیل کشور در زمینه این صنعت برگزاری سالیانه نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی– ایران تله کام، بصورت تخصصی بین المللی از سال ۱۳۷۹ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران توسط شرکت پالار سامانه، با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا.ایران و سازمان توسعه تجارت و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز گردید و ادامه یافت.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام ۲۰۱۷) از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد گردید.پاناوان با حضور پر رنگ خود در این نمایشگاه اقدام به ارائه آخرین دستاورد ها و محصولات خود خواهد نمود.رونمایی از برخی از سرویس ها و محصولات جدید در برنامه کار پاناواندر نمایشگاه بین المللی ایران تلکام میباشد.منتظر حضور گرم شما در این نمایشگاه هستیم.