نحوه بررسی کیفی سرویس ADSL

نحوه بررسی کیفی سرویس ADSL

برای بررسی کیفیت سرویس ADSL که از سرویس دهنده دریافت می کنید باید شاخص هایی داشته باشید. نحوه دسترسی به این شاخص ها که می تواند بیانگر وضعیت کیفی سرویس شما میباشد موضوع این مقاله است.
ابتدا آدرس 192.168.1.1 در مرورگر خود تایپ کنید و از طریق نام کاربری و رمز admin وارد کنسول مودم خود شوید. منوی مودم ها نسبت به یکدیگر متفاوت است، بنابراین بدنبال بخش status یا statistics بگردید. در این صفحه می توانید شاخص های مرتبط با وضعیت کلی سلامت دستگاه و میزان نویز و سایر پارامترهای مرتبط با کیفیت دستگاه را مشاهده کنید.
دو پارامتر مهم و قابل توجه در این قسمت Link Attenuation و SNR یا Noise Margin می باشد.
پارامتر Link Attenuation بیانگر میزان تضعیف و تخریب سیگنال های ورودی و خروجی خط شماست که در اصطلاح به آن نویز می گویند. هر چه این مقدار کمتر باشد به معنی کیفیت بالاتر خط شماست و تحت تاثیر عواملی مانند فاصله محل شما از مرکز مخابراتی مربوطه، کیفیت سیم کشی و وجود تلفن روی خط دریافت کننده سرویس قرار می گیرد. هر چه فاصله شما از مرکز مخابراتی بیشتر شود نویز خط نیز افزایش می یابد و کیفیت پایین سیم کشی و وجود خط تلفن روی خط دریافت کننده سرویس نیز باعث افزایش نویز می شود.
مقادیر مختلف این پارامتر که همان توان نویز در خط می باشد بیانگر وضعیت کیفی خط است:
– کمتر از 20db شرایط بسیار ایده آل خط
– بین 20db تا 30db عالی
– بین 30db تا 40db خیلی خوب
– بین 40db تا 50db خوب
– بین 50db تا 60db ضعیف و باعث بروز مشکلاتی در خط می شود
– بالاتر از 60db بسیار بد و مشکلات جدی در ارتباط شما ایجاد میکند
پارامتر مهم دیگر SNR Margin یا Noise Margin است که نسبت توان سیگنال خط شما به توان نویز روی خط است. هر چقدر مقدار عددی این پارامتر بیشتر باشد یعنی توان سیگنال نسبت به توان نویز بیشتر است که این به معنای کیفیت بهتر خط می باشد.


مقادیر مختلف SNR و معانی هر کدام به شرح زیر است :
– کمتر از 20db شرایط ایده آل خط
– بین 20db تا 30db عالی
– بین 30db تا 40db خیلی خوب
– بین 40db تا 50db خوب
– بین 50db تا 60db ضعیف و باعث بروز مشکلاتی در خط می شود
– بالاتر از 60db بسیار بد و مشکلات جدی در ارتباط شما ایجاد می کند
از آنجایی که سرعت به دو بخش سرعت دریافت اطلاعات (downstream) و سرعت ارسال اطلاعات (upstream) تقسیم می شود.، بنابراین پارامترهای SNR و Link Attenuation نیز به دو قسمت تقسیم می شوند:
SNR Margin Upstream : نسبت سیگنال به نویز ارسالی ( از سمت مودم تا شرکت ارائه دهنده سرویس)
SNR Margin Downstream : نسبت سیگنال به نویز دریافتی (از سمت شرکت ارائه دهنده سرویس تا مودم)
Link Attenuation Upstream : میزان نویز خط از سمت مودم تا شرکت ارائه دهنده سرویس
Link Attenuation Downstream : میزان نویز خط از سمت شرکت ارائه دهنده سرویس تا مودم

در صورتی که مشکل افت سرعت یا قطعی در سرویس خود دارید با شماره گیری 1455 کارشناسان فنی پاناوان مشکل را در اسرع وقت پیگیری کرده و به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.