آموزش نحوه اتصال اسپلیتر

آموزش نحوه اتصال اسپلیتر

همانطور که می دانید سرویس ADSL روی بستر خط ثابت ارائه می شود، برای جلوگیری از تاثیر منفی اینترنت و تلفن ثابت بر یکدیگر ترجیحا دستگاههایی مانند تلفن و یا فکس نباید به صورت مستقیم به پریز تلفنی که سرویس ADSL دارد متصل شوند.
به منظور جلوگیری تاثیرات اینترنت و خط ثابت بر یکدیگر از ابزاری به نام اسپلیتر استفاده می شود که همانطور که در شکل زیر مشخص است دارای یک ورودی (Line) و دو خروجی یکی برای تلفن (PHONE) و یکی برای مودم (DSL) می باشد.

هر دستگاه باید به واسطه اسپلیتر به خط تلفنی که دارای سرویس ADSL می باشد وصل شود، در غیر اینصورت مشکلاتی نظیر شنیدن صدای خش نویز هنگام مکالمات تلفنی و یا قطع شدن موقت سرویس اینترنت هنگام استفاده از تلفن ثابت مشاهده می شود.
نحوه اتصال اسپلیتر مطابق شکل زیر می باشد، پورت ورودی Line به پریز تلفن وصل شده و خروجی تلفن به دستگاه تلفن و خروجی DSL به مودم متصل می شود.


اگر با وجود استفاده از اسپلیتر باز هم مشکلات نویز و یا قطعی وجود داشت احتمال خرابی اسپلیتر یا عدم نصب صحیح وجود دارد.

در صورتی که به یک پریز تلفن فقط یک دستگاه متصل باشد به عنوان مثال اگر فقط تلفن یا فقط مودم به یک پریز تلفن وصل شود می توانیم به جای اسپلیتر از میکروفیلتر استفاده کنیم، زیرا اسپلیتر فقط زمانی کاربرد دارد که از مودم و تلفن به طور همزمان ری یک پریز تلفن استفاده شود.

ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.