سرویس های ارزش افزوده شبکه های IP

به مجموعه سرویس­هایی که روی شبکه­های موجود مخابراتی و دیتا در قالب محتوا یا سرویس الکترونیکی ارائه میگردد و ماهیتاً مستقل از شبکه وب می­باشند. ارزش افزوده مبتنی بر دیتا یا DVAS گفته می­شود. این نام نخستین بار در شرکت آریاناگستراسپادانا نام گذاری و بصورت یک موضوع عمومی نشر یافت.

مخاطبین این سرویس به صورت گروهها و سگمنت­هایی از جامعه در طبقات سنی، جنسی، صنفی، موضوعی، پروتکلی، ماهیتی و کاربردی تقسیم بندی می­شوند. معمولاً محدودیتی در نوع مخاطب نیست و نوآوری در ارائه سرویس یا محتوا مرز مشخصی ندارد.

پس از  تامین  پلت فرم SDP  در اپراتورهای مخابراتی، تامین محتوا و سرویس­هایی که می­توانند روی این پلت فرم قرار گیرند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت خواهد گرفت.

محتوا یا سرویسی که از طریق DVAS ارائه می­گردد، ارزش متفاوتی دارد. هم اکنون ارزش محتوا یا سرویس مبتنی بر حجم مصرف است در حالی ممکن است یک حجم کم ارزش محتوایی بالا  (یعنی قیمت بیشتر) و برعکس باشد. از این جهت مهمترین مزیت این سرویس­ها استقلال آنها از دسترسی به شبکه اینترنت و شارژینگ و محاسبات مستقل می­باشد.