نرم افزار جامع Inventory

در چارچوب سیستم جامع مدیریت یکپارچه شبکه دیتا، زیر سیستم موجودیت های شبکه مخابراتی یا Inventory وظیفه جمع آوری، مستند سازی، به روز رسانی اطلاعات شناسنامه ای تجهیزات، وضعیت استقرار در شبکه و همچنین ارتباط بین تجهیزات را بر عهده دارد و بدینوسیله داده های مورد نیاز CRM را فراهم می آورد.

ارتباط با سایر زیر سیستم ها و نرم افزارها

  • قابلیت ارتباط با سایر زیر سیستمها و نرم افزار های کاربردی در حال استفاده در سازمان از طریق وب سرویس
    • ارتباط با کال سنتر به منظور ثبت خودکار درخواست ها و ارائه گزارشات لازم به کارشناسان

استاندارد مورد استفاده قرار گرفته در تولید نرم افزار:

پیاده سازی سیستم جامع مدیریت یکپارچه شبکه دیتا، بر پایه استاندارد معتبر eTOM انجام شده است ، استاندارد eTOM که مخفف Enhanced Telecom Operations Map می باشد چارچوبی قدرتمند به منظور تعریف فرایندهای تجاری، با هدف ایجاد سهولت در فعالیت های مخابراتی محسوب می گردد

این استاندارد توسط جامعه ای مرسوم به جامعه مدیریت مخابراتی متشکل از 700 نفر کارشناس مستقر در 75 کشور جهان تدوین گردیده است که تجمعی است صنعتی که به منظور ایجاد تحول در فرایند های تجاری ، عملیاتی و سیستمی برای مدیریت و تجاری سازی اطلاعات ، ارتباطات و سرویس های سرگرمی متمرکز شده اند.

امکانات زیر سیستم مدیریت موجودیت های شبکه مخابراتی (Inventory):

– امکان تعریف کشور ، استان ، شهرستان ، مرکز مخابراتی ، اتاق های داخل هر مرکز و … به صورت داینامیک و 100% قابل تغییر با قابلیت استفاده و ایجاد به روش گرافیکی و تعریف و استفاده به صورت درختی
– امکان تعریف رک ها و … قرار گرفته در اتاق ها با ذکر فضای اشغال شده توسط تجهیز در رک به صورت داینامیک و 100% قابل تغییر قابلیت استفاده و ایجاد به روش گرافیکی با قابلیت تعریف و استفاده به صورت درختی
– امکان تعریف پیشفرض تجهیزات مخابراتی با جزتیات نوع پورت ، اتصالات و …
– امکان ارائه پیشنهاد در خصوص بهینه ترین مسیر جهت ارائه سرویس به مشترک
– مجتمع شدن اطلاعات مربوط به مراکز مخابراتی ، سالن های دیتا و تجهیزات منصوبه
– میسر شدن امکان وارد کردن تمامی ترانک های بین مراکز مخابراتی
– فراهم شدن امکان در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به سیم کشی ها
– میسر شدن امکان وارد کردن مسیرهای مربوط به هر مشترک
– امکان ایجاد سایت مشترک با ذکر تجهیزات منصوبه در آن
– امکان مشاهده مراکز مخابراتی بر روی نقشه
– امکان تعریف و مشاهده شمای واقعی تجهیزات
– امکان مشاهده گرافیکی ترانک های در سطوح مختلف مکانی
– نمایش تجهیزات برای واحدهای مختلف data ,pcmو مایکروویو…..
– امکان افزودن سطوح مختلف بین تجهیزات و مکان ها به صورت داینامیک
– امکان گروه بندی تجهیزات به روش های خاص
– امکان ساخت الگو از روی تجهیزات برای استفاده در تعریف تجهیزات جدید
– امکان نمایش تجهیزات و مکان ها در قالب لیست و یا نمای گرافیکی
– ارتباط بین مراکز مختلف از طریق ترانک ها به صورت نمایش درختی شبیه به (nms tellabs)

– کاهش زمان مورد نیاز جهت دسترسی به اطلاعات تجهیزات با استفاده از امکانات نرم افزار
– دسترسی آسان کارشناسان به اطلاعات مربوط به امکانات فنی تخصیص یافته به مشتریان
– کوتاه نمودن زمان مورد نیاز جهت عیب یابی در شبکه با ارائه اطلاعات جامع و کامل
– امکان دسترسی کارشناسان فنی به توپولوژی های بکار گرفته شده در شبکه مخابراتی
– کاهش اشتباهات انسانی با نمایش گرافیکی تجهیزات و ساختار شبکه مخابراتی
– امکان ارائه پیشنهاد در خصوص بهینه ترین مسیر جهت ارائه تخصیص به مشترک
– مجتمع شدن اطلاعات مربوط به مراکز مخابراتی ، سالن های دیتا و تجهیزات منصوبه
– میسر شدن امکان وارد کردن تمامی ترانک های بین مراکز مخابراتی
– فراهم شدن امکان در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به سیم کشی ها
– میسر شدن امکان وارد کردن مسیرهای مربوط به هر مشترک
– امکان ایجاد سایت مشترک با ذکر تجهیزات منصوبه در آن
– امکان مشاهده مراکز مخابراتی بر روی نقشه
– کاربری بسیار آسان
– امکان مشاهده شمای واقعی تجهیزات
– امکان تعریف تجهیز به صورت شمای واقعی
– امکان مشاهده گرافیکی ترانک های در سطوح مختلف مکانی
– نمایش تجهیزات برای واحدهای مختلف data ,pcm و مایکروویو…..
– امکان افزودن سطوح مختلف بین تجهیزات و مکانها به صورت داینامیک
– امکان گروه بندی تجهیزات به روش های خاص
– امکان ساخت الگو از روی تجهیزات برای استفاده در تعریف تجهیزات جدید
– امکان نمایش تجهیزات و مکان ها در قالب لیست و یا نمای گرافیکی
– ارتباط بین مراکز مختلف از طریق ترانک هابه صورت نمایش درختی شبیه به( nms tellabs)

این سیستم با استفاده از زبان های برنامه نویسی و فناوری های ذکر شده به شرح زیر تولید و به مرحله بهره برداری رسیده است
ASP.NET C#
Microsoft SQL Server 2008
Ajax